Projecten

Projecten

Warmte

Bij de ontwikkeling van warmtenetten horen specifieke uitdagingen en risico’s. Groningen Engineering heeft de expertise, ervaring en de juiste werkwijze om tot een optimaal ontwerp te komen voor succesvolle uitvoering.

Wij leveren kwaliteit door onze verstand van zaken, proactief mee te denken met onze opdrachtgevers en flexibel te zijn. Op deze manier zijn onze ontwerpen juist afgestemd op de uitvoeringspraktijk. 

Wij kunnen onze opdrachtgevers volledig ontzorgen bij de ontwikkeling van warmtenetten. Van advies en ontwerp tot calculaties en omgevingsmanagement. Daarnaast ondersteunen we opdrachtgevers bij het opstellen van businesscases, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en tracé-ontwerpen, en het begeleiden van aanbestedingsprocedures en marktconsultaties. Tot onze specialiteiten behoren ook warmteverlies-, warmtebeïnvloedings-, erosiekrater- en hydraulische berekeningen.

Water

De Nederlandse bodem en ondergrond is overvol. Aanleg van een waterleiding wordt hierdoor een steeds grotere uitdaging. Bij Groningen Engineering adviseren en begeleiden we waterbedrijven om hun projecten succesvol te laten verlopen.

Veel van onze projecten beginnen bij ons met een tracé studie. Bij waterbedrijven worden we vaak vervolgens gevraagd om de complete werkvoorbereiding op ons te nemen. Van het technische ontwerp tot het begeleiden van de aanbestedingsprocedure en directievoering tijdens de uitvoering. Maar ook voor alleen materiaaladviezen, sterkteberekeningen of vergunningstrajecten kunnen wij opdrachtgevers van dienst zijn.

We doen dit altijd met een open houding, enthousiasme voor de techniek en betrokkenheid bij het werk. Ook al mag een waterleiding overal hetzelfde lijken. We weten dat iedere klant zijn eigen wensen, behoeften en beheerfilosofie heeft. Hier houden we rekening mee in ons ontwerp en adviezen. Hoe zorgen we dat een waterleiding zo min mogelijk onderhoud vergt? Passen bepaalde innovaties wel bij een waternet? nu en in de toekomst. 

Society of Engineers

Groningen Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Grond Ingenieurs
Logo Barcelona Engineering